MITT LIVS VALS STUDIEMOTIVERANDE PROGRAM

HHS foto.jpg

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 16-20 år. Programmet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier. Detta gör vi genom att ge kunskaper om utbildning, visa på olika utbildningsmöjligheter, träna det svenska språket, förbättra studieteknik, stärka självförtroende för att studera vidare, skapa framtidstro och förse ungdomarna med ett större nätverk och förebilder. Själva genomförandet sker i form av interaktiva och dialogbaserade workshops och aktiviteter. Tillsammans med studenterna vill vi rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder till minskad marginalisering och socialt utanförskap och på så vis skapa starkare koppling till utbildning och på sikt arbetsliv. Programmet är under 1 månads tid med fyra träffar och hålls på universitet och högskolor i Stockholm och Göteborg.

Programmets 4 workshop;

Workshop 1: Lär känna din nya studentkompis!
Syftet med programmets första workshop är att lära känna varandra genom en ordentlig presentation av varandra och olika interaktiva och dialogbaserade teamövningar med fokus på teambuilding. Under workshopens sista del kommer vi få lyssna till en person som håller i en riktigt pepp -och inspirationsföreläsning om motivation, passion och mål. Ungdomarna får konkreta verktyg i motivation och hur de kan fortsätta jobba mot sina utbildningsmål.

Workshop 2: Hitta din studieväg!
Syftet med denna workshop är att öka kunskapen om det svenska utbildningssystemet genom att gå igenom och svara på frågorna; Vilka utbildningsvägar finns? Vad krävs för att sig dit? Vilka möjligheter har jag efter min gymnasieexamen? Vad är skillnaden mellan universitet och yrkeshögskola? Vilka utbildningar finns? Vilken behörighet krävs? Ungdomarna får träffa en Studie –och yrkesvägledare från universitet.
Vi kommer även att hålla i övning där alla studenter berättar och delar med sig av sina egna erfarenheter som student. 

Workshop 3: Bli expert på plugget!
”Bli expert på plugget” är en workshop där vi koncentrerar oss på studieteknik och betydelsen av att sätta mål. Fokus ligger vid att förstå hur vi ska ta oss till våra mål och utbildningsdrömmar och detta gör vi genom olika gruppövningar med fokus på studieteknik. Som inspiratör inom temat har vi en studiecoach/expert på plats som lär oss hur vi pluggar rätt och bäst.

Workshop 4: Tro på dig själv och dina utbildningsdrömmar!
Programmets sista workshop syftar till att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende och att sätta sina egna mål. Allt detta för att ta sig närmare sina mål och utbildningsdrömmar efter programmets slut. Vi ger även utrymme för summering och reflektion innan vi avslutar med diplom och utvärdering.

Är du ungdom eller student och vill anmäla dig till

MITT LIVS VALS studiemotiverande program?

Välkommen med din ansökan redan idag!

ÄR DIN GYMNASIESKOLA, FÖRENING, UNIVERSITETET ELLER HÖGSKOLA INTRESSERAD ATT få mer information om MITT LIVS VAL?

Kontakta Mitt Livs Vals verksamhetschef Rebecca Madhani:

rebecca.madhani@mittlivsval.se

076-325 48 61