MENTOR- OCH                                   MÅNGFALDSUTBILDNING            

Göteborg, VT 2019

Alla studenter som är med i vårt mentorprogram går en mentor- och mångfaldsutbildning. Utbildningen ligger i början av varje program och är 2,5 timmar lång. 

 

Program 1

Datum: 26/2

Tid: 16.15-18.45

Plats: Handelshögskolan - Malmstenvåningens matsal

 

Program 2

Datum: 21/3

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Program 3

Datum: 2/5

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Stockholm, VT 2019

Program 1

Datum: 29/1

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan, Sveavägen 65

Program 2

Datum: 28/2

Tid: 15.30-18.00

Plats: Stockholms Universitet, Universitetsvägen 2 b (Studenthuset, kårsalen)

Program 3

Datum: 28/3

Tid: 15.30-18.00

Plats: Södertörns Högskola

Program4

Datum: 25/4

Tid: 15.30-18.00

Plats: Södertörns Högskola