MENTOR- OCH                                   MÅNGFALDSUTBILDNING             Göteborg, HT 2018

Alla studenter som är med i vårt mentorprogram går en mentor- och mångfaldsutbildning. Utbildningen ligger i början av varje program och är 2,5 timmar lång. 

 

Program 1

Datum: 11/9

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Program 2

Datum: 4/10

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Program 3

Datum: 25/10

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Program 4

Datum: 15/11

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

Stockholm, HT 2018

                  Återkommer inom kort med mer info.