MENTOR- OCH                                   MÅNGFALDSUTBILDNING             Göteborg, VT 2018

Alla studenter som är med i vårt mentorprogram får gå en mentor- och mångfaldsutbildning. Utbildningen ligger i början av varje program och är 2,5 timmar lång. 

 

Program 1

Datum: 1/2

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

Program 2

Datum: 6/3

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

 

Program 3

Datum: 9/4

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

 

 

Program 4

Datum: 2/5

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan i Göteborg - Malmstenvåningens matsal

Stockholm, VT 2018

                          P R O G R A M 1

        Datum 20/02

          Tid: 17.00-19.30

Plats: Handelshögskolan Stockholm

                                                    P R O G R A M 2&3

        Datum 04/04

          Tid: 17.00-19.30

Plats: Handelshögskolan Stockholm