STYRELSEN

Styrelsen i Mitt Livs Val är organisationens högst beslutande organ. I Styrelsen sitter styrelseordförande Anne Almlund Rosengren och tre ledamot. Styrelsen gör sitt arbete helt ideellt och får ingen ersättning för sitt uppdrag.

STYRELSEORDFÖRANDE ANNE ALMLUND ROSENGREN,

SENIOR ADVISOR CATELLA AB, GÖTEBORG

 

LEDAMOT SOFIA APPELGREN,

GRUNDARE MITT LIV AB (SVB)

 

LEDAMOT JON GOLAND,

KOMMUNIKATIONSCHEF, REACH FOR CHANGE, STOCKHOLM

 

LEDAMOT MARIA NORRSTRÖM,

KOMMUNIKATIONSANSVARIG, HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET