STYRELSEN

 

Mitt Livs Vals styrelse är organisationens högst beslutade organ. Styrelsen består av ordförande Anne Almlund Rosengren och tre ledamot. Styrelsens arbete utförs på ideell basis.

STYRELSEORDFÖRANDE ANNE ALMLUND ROSENGREN,

Senior advisor, Catella AB, Göteborg

 

LEDAMOT SOFIA APPELGREN,

Grundare av Mitt Liv AB (SVB), Göteborg

 

LEDAMOT JON GOLAND,

Kommunikationschef, Reach for Change, Stockholm

 

LEDAMOT MARIA NORRSTRÖM,

Kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg