STORIES FRÅN VÅRA TRAINEES

Ungdomarna Libin Hirsi, Amria Majidi och Khalil Azami har tidigare deltagit i Mitt Livs Vals studiemotiverande program. De har även jobbat som Trainees i verksamheten under en termin. Vi bad dem att berätta om sin resa till Sverige, hur de har upplevt programmet och vad de har inneburit för dem.

 
 
libin.jpg

LIBINI hirsi, 18 år

Libin Hirsi heter jag och jag är 18 år gammal. Jag kommer från Somalia och kom med min familj till Sverige för 2,5 år sedan och jag läser Ekonomiprogrammet på Göteborg högre samskola. Innan jag började att jobba hos mitt livs val, så hade jag varit med i Mitt Livs Vals gruppmentorprogram.  Detta gav mig den bästa motivationen eftersom vid den tiden var min svåraste tid då jag var ny i Sverige eftersom hade jag ingen aning hur ska jag hitta min studieväg. Det var svårt att veta vad jag kunde göra efter språkintroduktionen och jag kände inte så många människor i Sverige. Jag visste inte heller hur jag skulle nå min nå min dröm och hur skulle jag komma in samhället. Men efter jag var med i MLVs gruppmentorprogram fick jag veta allt om vilka olika möjligheter jag har, t.ex. hur kan jag utbilda mig vidare och vilka utbildningar som finns. Eftersom programmet bygger på att man pratar mycket med varandra så har jag även tränat svenska med studenterna. Och jag tror att det är viktigt att lär sig svenska och att studerar vidare, jag tror det är det bästa sättet för att komma in i samhället. Det jag har lärt hos MLV är hur det är plugga på högskola, att träffa olika människor, fått nya vänner, att våga stå framför människor och berätta vad man tänker. Jag har blivit tryggare i mig själv och tror på att jag kan ta dit jag vill. Jag är väldigt tacksam över mitt livs val och att jag har fått denna stora chans. MLV har förändrat mitt liv och tack för att ni har gett mig hopp om min framtid. Nu vet jag vad jag vill och vart jag är på väg.


amria majdi, 21 år

Mitt namn är Amria Majidi är 21 år och kommer från Afghanistan, år 2015 till Sverige. Jag läser barn och fritids program och gick språkintroduktion på blackberggymnasiet för att börja lära mig svenska språket. Det var väldigt svårt i Sverige och kände mig oro for min framtid, hade ingen aning om utbildningsmöjligheter. Via Ensamkommandes förbund i Stockholm som jag fick kunskap om mitt livs val program. Jag som nyanlände behöver få mycket kunskap om hur Sverige fungerar för att bli integrerad. Jag blev intresserad av Mitt livs val där för att syftet med programmet ät att stötta och motivera nyanlände att studera vidare, jag hade gått gymnasiet i mitt hemland och mitt plan var att bli lärare och min plan är idag att bli lärare. Jag förstod att via Mitt livs val jag få information och möjlighet att träffa svenska studenter. Jag har fått mig att planera mina studier och studieteknik och jag har lärt mig mycket svenska. Det roligaste är att umgås grupparbete med studentmentorarna och det gav mig jättemycket information om hela svenska utbildningssystemet fungerar och lärt mig hur det är studera på universitet, jag har fått svenska vänner det tror jag är bland viktigaste med programmet, jag har fått nya erfarenheter och lärt mig vilka möjlighet jag har och har fått information om hur jag kan utbilda mig vidare. Från början hade jag svårt att prata inför en grupp, men efter att jag fick träna på detta hos Mitt livs val så jag har lärt mig att våga göra detta nu. När jag kom i Mitt livs val jag kände mig välkomnad av alla Mitt livs val, vi har haft kul tillsammans och det har givit hopp om att jag kan på framtiden, i framtiden jag vill väldigt gärna jobba med människor och hjälpa de på något sätt. Jag är väldigt tacksam över Mitt livs val och Mitt livs val har förandrat mitt liv och tack för att ni har gett mig hopp om min framtid.

amria.JPG

KHALIL.jpg

khalil azami 20 år

Khalil kommer från en by som ligger nära gränsen mellan Iran och Irak i Salas Babajani, Kermanshahprovinsen. År 2016 kom till Khalil till Sverige, han gick själv hela vägen till fots, själv. Khalil berättar för oss att han till en början tyckte det var väldigt svårt i Sverige. Han kände en avsaknad av framtidstro och upplevde en stor oro inför sin framtid i Sverige. I sitt hemland hade han gått gymnasiet vilket innebar att han ville fortsätta utbilda sig i Sverige. Det enda problemet var att han inte visste hur eller vad. Khalil började så småningom på språkintroduktion på Angeredsgymnasiet i Göteborg för att börja lära sig svenska språket. En dag kom Mitt Livs Val till hans skola och berättade om sitt gruppmentorprogram. Khalil kände direkt att detta var något honom. Han ville veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som fanns, träffa studenter och nya vänner och träna svenska språket. Khalil berättar:

”I Mitt Livs Vals gruppmentorprogram har jag lärt mig mer svenska och jag har fått mycket nya erfarenheter och lärt mig vilka möjligheter jag har. Jag har fått information om hur jag kan utbilda mig vidare och vad jag behöver göra för att ta mig dit. Min högsta dröm är att bli Jurist och nu vet jag vilka betyg som krävs och vilka möjligheter jag har på vägen dit. Mitt Livs Val har lärt mig alltifrån nya ord, vilka utbildning som finns, olika normer i Sverige och hur det är att studera på universitet. Jag har fått nya vänner och håller kontakten med flera studenter som peppar mig dagligen på min väg framåt. Från början hade jag även svårt att prata inför en grupp men efter att jag fick träna på detta hos Mitt Livs Val så kan jag faktiskt säga att jag har lärt mig att våga göra detta nu. Allt som allt, så har Mitt Livs Val och alla fina studenter hjälpt mig att ändra mina tankar om min väg framåt, nu vet jag vad som krävs, jag vågar ta plats, och jag ska göra allt jag kan för att ta mig till mina mål och min utbildningsdröm – Jurist.”