STUDIEBESÖK OCH AKTIVITETER

I varje studiemotiverande program erbjuder vi ungdomarna och studentmentorerna att delta på studiebesök och sociala aktiviteter.

STOCKHOLM

Info kommer inom kort.

GÖTEBORG

Info kommer inom kort.