VAD TYCKER VÅRA UNGDOMAR OCH STUDENTMENTORER OM VÅRT STUDIEMOTIVERANDE PROGRAM?

Vi frågade Sabrina, Alexander, Judith och Ali som tidigare gått vårt program om bad dem berätta om sina upplevelser av vårt studiemotiverande program och vad programmet har inneburit för dem.

 
Sabrina+2.jpg

SABRINA YUSUF 20 ÅR, UNGDOMSDELTAGARE

“Jag har fått tips om vilka utbildningsvägar som finns efter gymnasiet och hur jag kan planera mina studier framöver.”

Sabrina Yusuf heter jag och är 20 år gammal. Jag kommer från Kenya och kom till Sverige under 2018. I dagsläget pluggar jag på Komvux och läser samhällskunskap och svenska. Via Ensamkommande Förbund fick jag information om Mitt Livs Val studiemotiverande program. Jag tyckte programmet verkade roligt och eftersom jag själv är intresserad att plugga vidare och ville veta mer om olika utbildningsvägar så anmälde jag mig till programmet.

Under vårterminen 2019 startade programmet igång och vi fick träffa studenter från Handelshögskola. Det roligaste under programmet var att träffa alla studenter och att studenterna var nyfikna på oss ungdomar. I programmet fick jag bra information hur det är att plugga på universitet och hur utbildningssystemet i Sverige fungerar. Jag har fått tips om vilka utbildningsvägar som finns efter gymnasiet och hur jag kan planera mina studier framöver. Jag är stolt över att ha deltagit i programmet och ser det som en merit att ha på mitt CV. I framtiden vill jag plugga vidare på universitet och utbilda mig till engelska- och matematiklärare.

Alexander.jpg

alexander kokko 20 år, studentmentor

“Jag rekommendera andra studenter att söka till programmet eftersom man får möjlighet att lära känna otroligt fina ungdomar och inspirera dem till att plugga vidare.”

Jag heter Alexander Kokko och pluggar jag Retail Management på Handelshögskolan i Stockholm. Mina klasskamrater tipsade mig om Mitt Livs Val och jag anmälde mig som studentmentor under våren 2019. För mig är det viktigt med integration och att stötta nyanlända och ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige. Det kan till exempel vara att hjälpa till med svenska språket eller att prata om olika utbildningsvägar efter gymnasiet. Jag tycker också det är viktigt att ge ungdomarna råd och konkreta exempel på varför utbildning är viktigt. Att lära känna ungdomarna och ta del av deras erfarenheter har varit det roligaste under programmets gång. Jag har också fått mer kunskap om olika kulturer.

Jag rekommendera andra studenter att söka till programmet eftersom man får möjlighet att lära känna otroligt fina ungdomar och inspirera dem till att plugga vidare.

Judith.jpg

judith hörding 25 år, studentmentor

“Det roligaste under programmet var att träffa alla ungdomar och ta del av deras drömmar och framtidsplaner.”

Jag heter Judith Hörding och är 25 år gammal. I dagsläget studerar jag nationalekonomi på Stockholms Universitet. Under våren 2019 deltog jag som studentmentor i Mitt Livs Vals studiemotiverande program efter ett tips från Kårens nyhetsbrev. Uppdraget som studentmentor verkade spännande och jag hade sedan tidigare letat efter ett liknande uppdrag att engagera mig i.

Det roligaste under programmet var att träffa alla ungdomar och ta del av deras drömmar och framtidsplaner. Många av ungdomarna var väldigt framåt och ställde nyfikna frågor till oss studenter. Det kändes fint att vi studenter kunde påverka ungdomarna i en positiv riktning inom utbildning och studier och inspirera dem att universitetsstudier är för alla. Jag upplevde att många av ungdomarna kände sig motiverad att läsa vidare på universitetet efter programmets gång.

Jag skulle absolut rekommendera programmet till en studentkompis. Det är väldigt kul att träffa alla ungdomar och studenter som deltog i programmet. Man behöver inte känna någon press som student utan hela programmet är ett givande och tagande och man lär av varandra under programmets gång.

Amir+2.jpg

ALI KHAN WHAEDI 18 ÅR, UNGDOMSDELTAGARE

“Jag tycker att det har varit väldigt roligt att delta i Mitt Livs Vals studiemotiverande program och jag har träffat nya kompisar i programmet.”

Jag heter Ali Wahedi och kom till Sverige från Afganistan under 2015. I dagsläget pluggar jag på gymnasiet och läser el- och energiprogrammet. Jag deltog i Mitt Livs Vals studiemotiverande program under våren 2019 och fick träffa studenter från Handelshögskolan. Jag anmälde mig till programmet för att få tips om studieteknik, lära mig mer svenska och träffa nya människor.

Under programmets gång så berättade studenterna om sina utbildningar och delade med sig av sina erfarenheter om hur det är att plugga på högskolan. Jag har fått bra information om vilka utbildningsvägar jag kan välja efter gymnasiet, fått tips på hur jag kan planera mina studier och övat mer svenska. Jag har också fått hjälp att skriva ett CV. Det roligaste under programmet var när vi besökte en advokatbyrå. Vi fick träffa jurister som berättade om sitt jobb och de bjöd på gott fika. Jag tycker att det har varit väldigt roligt att delta i Mitt Livs Vals studiemotiverande program och jag har träffat nya kompisar i programmet. I framtiden vill jag plugga vidare och utbilda mig till nätverkstekniker