VI HAR FRÅGAT VÅRA STUDENTER VARFÖR DE ENGAGERAR SIG I MITT LIVS VAL,

 

"För att jag har ett intresse av andra kulturer, världen i stort, och samhällsengagemang. Jag har ett intresse av att se människan jag möter och lyfta den på olika sätt, brinner för att inspirera och hjälpa andra...//.. Vill uppmuntra andra till att vilja lära och se ljust på sitt liv trots om man har mycket i sitt bagage, hur man kan vända allt i sitt liv till något positivt. Och berätta om hur otroligt givande det är att utbilda sig, ur många olika aspekter. Jag vet också att även jag har mycket att lära av mentorskapet utbildningen i sig, och det personliga mötet"

 

"För att ge och ta. Som svensk undersköterska och förhoppningsvis så småningom även arbetsterapeut, vill jag ha den här bredden på mina kunskaper. Jag bor inte i våra segregerade områden så jag tror att både de jag möter och jag kommer att lära oss lika mycket nytt båda två. Kan jag göra skillnad för en person så är jag glad. Tack för att ni har det här som en möjlighet."

 

"För att jag vet hur svårt det är att integrera, och jag har bott i många länder."

 

"Jag vill gärna vara med i programmet för att jag tror att det är viktigt med att människor som kommer som nyanlända till Sverige integreras så snabbt som möjligt. Som flykting har man förlorat mycket på vägen och det är viktigt att finna en ny roll och identitet i det nya landet. Genom att så fort som möjligt få reda på möjligheter till utbildning och arbetsmarknad och kunna uteckla sin språkutveckling tror jag ger en känlsa av hopp och delaktighet i det nya samhället."

 

"Jag vill bidra till en positiv förändring i samhället. Som utlänning själv, önskar jag att vara ett gott exempel som kommer att inspirera unga människor med utländsk bakgrund att få utbilda sig kommer båda utrusta dem att bli en bättre invånare som båda kommer att förbättra sig själv och bidra till den förbättring i samhället."

 

"Som invandrare själv hade jag alltid önskat att ha någon som kunde leda mig och visa mig vägen. Jag vet hur det känns att ha drömmar och bo i helt nytt land med nytt språk och kultur. Det är super tufft.""Jag vill vara med i det här program eftersom jag verkligen vill inspirera, uppmuntra och motivera nyanlända ungdomar genom att dela min livs erfarenhet. Jag vill att alla nyanlända ungdomar börja tro att Sverige är ett land där man kan förverkliga sina drömmar och att de måste ju vara kloka på att använda chansen som de är välsignad med."

 

"Jag tycker det är en oerhört fin möjlighet att få inspirera ungdomar, berätta om min upplevelse under utbildningen, var den kan ta en och hur mycket man kan uppnå om man bara vill. Jag vill att alla ungdomar ska förstå att de har möjligheten att bli något stort och nå sina drömmar oavsett bakgrund."

 

"För att möjligheten att hjälpa och/eller inspirera andra människor till en bättre och ljusare framtid alltid har varit något jag känt ganska starkt för. Jag tror på att man kommer längst i livet genom samarbete, och det faktum att jag (förhoppningsvis) kan vara någon annans hjälpande hand i en sådan process gör att jag mer än gärna vill ta tillfället i akt och försöka så gott som möjligt att vara en del av denna positiva utveckling som kan ske i människors liv med hjälp av "mitt livs val". Det att jag även själv kommer ifrån en mångkulturell bakgrund gör att jag känner att jag må kunna har en del att bidra med."

 

"Jag kom själv till Sverige som flykting från Iran och växte upp i förorten i Göteborg. Jag fick mycket stöd från omgivningen, och uppmuntran vilket stärkte mitt självförtroende och gjorde att jag kunde ta mig igenom skola och gymnasiet med goda betyg. Kom därefter in på läkarprogrammet och är nu forskare på GU. Kanske kan jag ge samma uppmuntran till andra som jag fick när jag nyligen hade kommit till Sverige och som bidrog till att jag klarade att ta mig till och igenom högre utbildning."

 

"För att jag vill bidra till att dessa ungdomar gör ett medvetet val för sitt framtid utifrån de förutsättningar de har inte begränsningar de tror sig ha."

.................