MENTOR- OCH MÅNGFALDSUTBILDNING          

Alla studenter som är med i vårt studiemotiverade program går en mentor- och mångfaldsutbildning. Utbildningen ligger i början av varje program och är 2,5 timmar lång. Under utbildningen får du ta del av ämnen som mångfald, normer, värderingar, information om målgruppen samt programmets upplägg.                            

GÖTEBORG, HT 2019

Program 1

Datum: 23/9

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Program 2

Datum: 21/10

Tid: 15.30-18.00

Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Program 3

Datum: 18/11

Tid: 16.30-19.30

Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

 

Stockholm, HT 2019

Program 1, stockholms universitet

Datum: 17/9

Tid: 15.30-18.00

Plats: Stockholms Universitet, t-banan Universitetet

Program 2, södertörns högskola

Datum: 17/10

Tid: 15.30-18.00

Plats: Södertörns Högskola

Program 3, stockholms universitet

Datum: 14/11

Tid: 15.30-18.00

Plats: Stockholms Universitet, t-banan Universitetet