STYRELSEN

 

Mitt Livs Vals styrelse är organisationens högst beslutade organ. Styrelsen består av ordförande Anne Rosengren och tre ledamöter. Styrelsens arbete utförs på ideell basis.

STYRELSEORDFÖRANDE ANNE ROSENGREN,

Senior Advisor, Catella Corporate Finance Göteborg AB

LEDAMOT SOFIA APPELGREN,

Grundare av Mitt Liv AB (SVB), Göteborg

 

LEDAMOT JON GOLAND,

Kommunikationschef, Reach for Change, Stockholm

 

LEDAMOT MARIA NORRSTRÖM,

Kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg