OM OSS

DSCF6978-Enhanced.jpg

BAKGRUND

Mitt Livs Val är en insamlingsstiftelse som grundades i november 2015. Initiativet till Mitt Livs Val kommer från det sociala företaget Mitt Liv AB (svb) som grundades av Sofia Appelgren. Läs mer om Mitt Livs arbete här. I samband med flyktingvågen 2015 ville Mitt Liv vara med och göra skillnad för nyanlända och ensamkommande ungdomar genom att skapa starkare koppling till utbildning och på sikt arbetsliv. För att täcka gapet och skapa en brygga mellan utbildning och arbetsmarknad startade Mitt Liv insamlingsstiftelsen Mitt Livs Val.

DÄRFÖR BEHÖVS MITT LIVS VAL

I vår verksamhet möter vi de ungdomar som har invandrat till Sverige vid 13 år ålder eller senare. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att denna målgrupp har det som allra tuffast i skolan. Endast 20 procent av dessa elever har en behörighet till universitet och högskola. I en tid då allt fler har en högre utbildning står man idag sämre rustad inför arbetsmarknaden utan en gymnasieutbildning. Forskningen beskriver utbildning som den viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. En oavslutad gymnasieutbildning ger betydligt mindre chans till fortsatta studier, etablering på arbetsmarknaden och stabil inkomst.

VÅR LÖSNING

Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 16 till 20 år har förutsättningar att påverka sin framtid. Detta gör vi genom att engagera högskole- och universitetsstudenter som mentorer och förebilder i ett studiemotiverande program för att stärka ungdomarnas studiemotivation, inspiration och kunskap om utbildning. Programmet syftar till att motivera ungdomarna till fortsatta studier efter gymnasiet. Vi är övertygade om att lärande och personlig utveckling är en process mellan ungdomarna och studenterna och inte en enkelriktad kommunikation. Ungdomarnas egen studiemotivation är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas och i dialog med våra ungdomar har vi sett att kontakten med studenterna, och en förståelse för deras resa och studieval, är avgörande för att skapa den motivationen. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för ungdomars utveckling och framtid. Tillsammans med studenterna vill vi rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder till minskad marginalisering och socialt utanförskap.

För mer information om Mitt Livs Vals studiemotiverande program;