MITT LIVS VAL

 
Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet. Detta gör vi genom att ge kunskaper om utbildning, visa på olika utbildningsmöjligheter, träna det svenska språket, förbättra studieteknik, stärka självförtroende för att studera vidare, skapa framtidstro och förse ungdomarna med ett större nätverk och förebilder. Själva genomförandet sker i form av interaktiva och dialogbaserade workshops och aktiviteter och gruppträffarna hålls i lokaler på universiteten och högskolorna. Tillsammans med studenterna vill vi rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder till minskad marginalisering och socialt utanförskap och på så vis skapa starkare koppling till utbildning och på sikt arbetsliv.