STUDIEBESÖK OCH AKTIVITETER

I varje studiemotiverande program erbjuder vi ungdomarna och studentmentorerna att delta på studiebesök och sociala aktiviteter.

GÖTEBORG, ht 2019

Info kommer inom kort.

STOCKHOLM, ht 2019

Info kommer inom kort.