VAD TYCKER VÅRA UNGDOMAR OCH STUDENTMENTORER OM VÅRT STUDIEMOTIVERANDE PROGRAM?

Vi frågade våra tidigare deltagare, Sabrina, Alexander, Judith och Ali, och bad dem berätta om sina upplevelser om vårt studiemotiverande program och vad programmet har inneburit för dem.

 
Sabrina+2.jpg

SABRINA YUSUF 20 ÅR, UNGDOMSDELTAGARE

“Jag har fått tips om vilka utbildningsvägar som finns efter gymnasiet och hur jag kan planera mina studier framöver.”

Sabrina Yusuf heter jag och är 20 år gammal. Jag kommer från Kenya och kom till Sverige under 2018. I dagsläget pluggar jag på komvux och läser samhällskunskap och svenska. Via Ensamkommande Förbund fick jag information om Mitt Livs Vals studiemotiverande program. Jag tyckte programmet verkade roligt och eftersom jag själv är intresserad att plugga vidare och ville veta mer om olika utbildningsvägar så anmälde jag mig till programmet.

Under vårterminen 2019 startade programmet igång och vi fick träffa studenter från Handelshögskolan. Det roligaste under programmet var att träffa alla studenter och att studenterna var nyfikna på oss ungdomar. I programmet fick jag bra information om hur det är att plugga på universitet och hur utbildningssystemet i Sverige fungerar. Jag har fått tips om vilka utbildningsvägar som finns efter gymnasiet och hur jag kan planera mina studier framöver. Jag är stolt över att ha deltagit i programmet och ser det som en merit att ha på mitt CV. I framtiden vill jag plugga vidare på universitet och utbilda mig till engelska- och matematiklärare.

Alexander.jpg

alexander kokko 20 år, studentmentor

“Jag rekommenderar andra studenter att söka till programmet eftersom man får möjlighet att lära känna otroligt fina ungdomar och inspirera dem till att plugga vidare.”

Jag heter Alexander Kokko och pluggar Retail Management på Handelshögskolan i Stockholm. Mina klasskamrater tipsade mig om Mitt Livs Val och jag anmälde mig som studentmentor under våren 2019. För mig är det viktigt med integration och att stötta nyanlända och ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige. Det kan till exempel vara att hjälpa till med svenska språket eller att prata om olika utbildningsvägar efter gymnasiet. Jag tycker också det är viktigt att ge ungdomarna råd och konkreta exempel på varför utbildning är viktigt. Att lära känna ungdomarna och ta del av deras erfarenheter har varit det roligaste under programmets gång. Jag har också fått mer kunskap om olika kulturer.

Jag rekommenderar andra studenter att söka till programmet eftersom man får möjlighet att lära känna otroligt fina ungdomar och inspirera dem till att plugga vidare.

Judith.jpg

judith hörding 25 år, studentmentor

“Det roligaste under programmet var att träffa alla ungdomar och ta del av deras drömmar och framtidsplaner.”

Jag heter Judith Hörding och är 25 år gammal. I dagsläget studerar jag nationalekonomi på Stockholms Universitet. Under våren 2019 deltog jag som studentmentor i Mitt Livs Vals studiemotiverande program efter ett tips från Kårens nyhetsbrev. Uppdraget som studentmentor verkade spännande och jag hade sedan tidigare letat efter ett liknande uppdrag att engagera mig i.

Det roligaste under programmet var att träffa alla ungdomar och ta del av deras drömmar och framtidsplaner. Många av ungdomarna var väldigt framåt och ställde nyfikna frågor till oss studenter. Det kändes fint att vi studenter kunde påverka ungdomarna i en positiv riktning inom studier och inspirera dem till att tänka att universitetsstudier är för alla. Under programmet lyssnade vi på en motivationsföreläsning med Naeef Almezel. Han berättade om sin resa från Syrien till Sverige och om sin upplevelse att integreras i ett nytt land. Det var en väldigt inspirerande föreläsning som uppskattades av alla ungdomar och studenter. Jag upplevde att många av ungdomarna kände sig motiverade att läsa vidare på universitetet efter programmets gång.

Jag kan verkligen rekommendera andra studenter att delta som studentmentor i Mitt Livs Vals studiemotiverande program. Det var väldigt kul att träffa alla ungdomar och studenter som deltog i programmet. Man behöver inte känna någon press som studentmentor, det är ett ömsesidigt givande och tagande och man lär av varandra under hela programmets gång.

Amir+2.jpg

ALI KHAN WHAEDI 18 ÅR, UNGDOMSDELTAGARE

“Jag tycker att det har varit väldigt roligt att delta i Mitt Livs Vals studiemotiverande program och jag har träffat nya kompisar i programmet.”

Jag heter Ali Wahedi och kom till Sverige från Afghanistan under 2015. I dagsläget pluggar jag på gymnasiet och läser el- och energiprogrammet. Jag deltog i Mitt Livs Vals studiemotiverande program under våren 2019 och fick träffa studenter från Handelshögskolan. Jag anmälde mig till programmet för att få tips om studieteknik, lära mig mer svenska och träffa nya människor.

Under programmets gång så berättade studenterna om sina utbildningar och delade med sig av sina erfarenheter om hur det är att plugga på högskolan. Jag har fått bra information om vilka utbildningsvägar jag kan välja efter gymnasiet, fått tips på hur jag kan planera mina studier och övat mer svenska. Jag har också fått hjälp att skriva ett CV. Det roligaste under programmet var när vi besökte en advokatbyrå. Vi fick träffa jurister som berättade om sitt jobb och de bjöd på gott fika. Jag tycker att det har varit väldigt roligt att delta i Mitt Livs Vals studiemotiverande program och jag har träffat nya kompisar i programmet. I framtiden vill jag plugga vidare och utbilda mig till nätverkstekniker