Mentorprogram för ungdomar och studenter 

 

Mitt Livs Val är ett mentorprogram som består av gruppträffar mellan studenter och ungdomar. Vi arbetar med ungdomar med erfarenhet som ensamkommande eller nyanlända. Som deltagare i mentorprogrammet får studenter en mentor- och mångfaldsutbildning för att på bästa sätt stötta ungdomarna under programmets gång.

Tillsammans genomgår studenter och ungdomar en resa där Mitt Livs Val under gruppträffarna anordnar föreläsningar, workshops, kompetensutvecklingsövningar, diskussioner, samt studiebesök till olika fakulteter, företag och verksamheter.

Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där ungdomar har rätt förutsättningar att påverka sin framtid.