VÅRA EFFEKTRESULTAT

Under 2018 genomfördes en utvärdering av Mitt Livs Vals studiemotiverande program av stiftelsen Reach for Change. Ungdomarna fick fylla i en före- och eftermätning d.v.s. ungdomarna fyllde i en självskattnings-enkät vid programmets början respektive slut. I eftermätningen fick ungdomarna bedöma vilken effekt de själva ansåg att programmet hade haft.

 
Effektresultat del 1.png
Ökad studiemotivation.png
5.png
Citat Yaser.png
2.png
självkänsla.png